- Vi er for dårlige til å selge

— Det vi er aller dårligst på i dette landet, er salg. Men det som skaper overskudd, er å tørre å ta seg betalt, tørre å gå ut og selge, sa Gunn Ovesen, administrerende direktør i Innovasjon Norge.