• Thomas Førde

Veit framleis ikkje kva dei får i lønn