Har ingenting til Sauda

Korkje Eramet, Statkraft, Haugaland Kraft eller Elkem Saudefaldene har pengar å gi til Sauda sin tome kommunekasse.