- Statkraft ikke som Statoil

Lars Anders Myhre mener det er feil å sammenlikne Statkraft med Statoil.