Smatter videre på stormeieri

Konsernstyret i Tine BA har utsatt å ta endelig stilling til stormeieri-prosjektet på Jæren til september.