Fare for storstreik i hotelloppgjøret

Det kan bli storstreik i hotell— og restaurantnæringen hvis partenei hotelloppgjøret ikke blir enige om en ny avtale innen onsdagmorgen.