Færre syke i AS Betong

Sykefraværet hos AS Betong har gått ned fra 8,7 prosent i fjor til 7 prosent hittil i år.