Tradisjonelle valg blant elever på videregående

Jentene strømmer til helse— og sosialfag, mens gutta velger elektro og byggfag. Fortsatt styrer kjønnsrollemønsteret når ungdom skal velge retning i videregående skole.