Pålegg til ConocoPhillips

Petroleumstilsynet skjerper inn overfor ConocoPhillips og gir i dag selskapet pålegg om en rekke tiltak for å bedre dykkersikkerheten.