Mot enighet om landbruk

Medlemslandene i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) er i fred med å samle seg om en avtale på landbruksområdet. Men tautrekking om industritoll gjenstår.