NHO bruker streikefirma

Flere NHO-tilknyttede bedrifter, blant dem Stavanger Aftenblad, har brukt de streikende heismontørenes eget selskap under den 150 dager lange streiken.