• Statoil

Snorre-lekkasjenkunne gitt alvorlige skader