Tøft for kornet - håper på tørke

Byger med slagregn har slått ned en del korn på Jæren. Men situasjonen er ikke dramatisk, verken for korn eller annen grøde.