Høy oljepris bra for norsk sokkel

Oljeselskapene kan gå glipp av store framtidige inntekter, dersom de ikke i tide revurderer sitt syn på oljepris-risikoen.