- Taperbildet er snudd på Rosenberg

Rosenberg, som ble utpekt som taperen i Verfts-Norge, har så langt klart omstillingen og tjener mer penger enn budsjettert.