- Skjærgårdsskolen innfrir ikke friskolelovens krav

Den religiøse Skjærgårdsskolen i Grimstad får på pukkelen. Fylkesmannen i Aust-Agder mener skolen ikke innfrir kravene til friskoleloven.