Fra Karmøy til Hydros styre

Terje Friestad, senior— ingeniør ved Hydro Aluminium Karmøy, er valgt til styremedlem i Norsk Hydro ASA.