Cruiseskip må forberede seg på et nytt regime. Nå stilles det strengere krav.

Norsk reiseliv har mistet milliarder i inntekter på to års fravær av cruiseskip. Men når skipene vender tilbake, kan det bli en ny virkelighet.

I Stavanger har store cruiseskip ruvet i gatebildet – før det var stopp. Nå har politikerne i byen besluttet at skipene skal flyttes ut av sentrum.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Ferske analyser tallfester nå konsekvensene av cruiseskipenes fravær. Ifølge analyseselskapet Capia har nordnorsk reiseliv gått glipp av 580 millioner kroner de to siste somrene. Vestlandsforsking har konkludert med at inntekter på tilsammen 1,4 milliarder forsvant fra 13 havner på Vestlandet i år.

– For å bruke et kraftuttrykk: Det har vært nattsvart. Cruiseturistene skaper jobber. Uten dem, er det veldig stille, sier Kristian Bredby.

Han er leder for Norges Guideforbund. Medlemmene tjener normalt fra noen tusen kroner til opptil 150.000 kroner i året på å guide turister fra cruiseskip. Det betyr at flere titalls millioner kroner er borte fra bransjen.

Havner, forretninger og ulike transport- og opplevelsesaktører er andre som har merket at skipene ikke ligger til kai.

– Reiselivsaktører som har satset på cruiseskip, har tapt mye penger. Cruise har blant annet gjort det mulig for små familieselskaper å satse på nye produkter. Disse har mistet nesten hele driftsgrunnlaget, sier Merete Habberstad. Hun er kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv.

Kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv erkjenner cruisenæringens utfordringer. – Når markedet kommer i gang igjen, blir det viktig å se på hvordan det kan utvikles på en klok og bærekraftig måte.

Gradvis tilbake fra høsten

De små, nye og mer miljøvennlige cruiseskipene er så vidt begynt å legge til kai igjen. I Middelhavet og Karibia har noen av de store lettet anker. Men det er med begrenset kapasitet.

Det blir neppe fulle skip før tidligst neste år. Da vil bransjen møte en ny virkelighet når de kommer til norske fjorder. Det kan bety endringer både i seilingsmønstrene og hvilke skip som kommer.

Havner kan få færre skip, andre kan få flere. Gamle skip forbys eller må betale høyere havneavgifter. Nye og mer miljøvennlige skip premieres.

– Næringen må legge om kursen for å få den aksepten i samfunnet som er nødvendig, mener Inge Tangerås. Han er direktør for Cruise Norway, som markedsfører norske cruisehavner.

Hurtigrutens Roald Amundsen var det første cruiseskipet som kunne seile helelektrisk – i 45–60 minutter. Siden har flere andre cruiseskip fått batteripakker, men det er langt igjen før flåten begynner å nærme seg utslippsmålene.

Havnesjef varsler en ny normal

Flere av de største havnene har gjort eller er i ferd med å gjøre vedtak som vil påvirke cruisetrafikken i fremtiden. Blant tiltakene er begrensninger på antall skip eller passasjerer og krav om bruk av landstrøm ved kai.

Under pandemien har diskusjonen vært mest høylytt i Stavanger og Bergen, mens Oslo står fast på vedtak gjort før 2020. Tre hovedmål går igjen i havnenes nye cruiseregime:

  • Cruiseskipene må tilfredsstille nye utslippskrav.
  • Cruiseanløpene må fordeles bedre for å unngå trengsel.
  • Norge må få passasjerer og rederier til å legge igjen mer penger.

– Det blir ikke som før. Det blir en ny normal, sier direktør for Bergen Havn, Johnny Breivik.

Da pandemien stoppet all cruisetrafikk til Norge, hadde Norge nesten en million cruiseturister årlig. De la igjen nærmere tre milliarder kroner, ifølge SSB og Innovasjon Norge.

Enige om målet – uenige om virkemidler

Det synes å være enighet om målene, men virkemidlene og hvor raskt de skal innføres er omstridte. Hvordan anløpene skal fordeles og passasjerstrømmen begrenses, er et stridstema. Miljø står ofte mot næringsinteresser.

Cruiseskipenes fravær har nemlig også et annet regnskap. Ifølge Vestlandsforsking bidro bortfallet av cruiseskip på Vestlandet i fjor til at det ble sluppet ut 60.000 tonn mindre CO2. Det tilsvarer det årlige utslippet fra 26.000 biler.

– Cruiseskipene representerer en utfordring. Næringen må gjøres bærekraftig. Derfor er det viktig å få ned utslippene og øke verdiskapingen, mener Habberstad i NHO Reiseliv.

Arthur Kordt i Bergen har jobbet som agent for cruiserederiene i en årrekke. Han tror Bergens attraktivitet som cruisehavn vil bli redusert som følge av nye tiltak rettet mot cruiseskipene.

Tror nye krav vil føre til færre anløp

Regjeringens ambisjon er å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030. Cruisenæringen har selv forpliktet seg til å kutte utslippene med 40 prosent.

Medisinen er ny teknologi, både til sjøs og på landsiden. Overgangen skal skje så raskt som mulig ved å bruke en kombinasjon av tvang og økonomiske lokkemidler. Det vil trolig få konsekvenser.

– Jeg tror det vil føre til vesentlig færre anløp. Når det er sagt, cruiseindustrien er fleksibel og vil tilpasse seg, sier Arthur Kordt. Han har i en årrekke vært agent for cruiserederiene gjennom European Cruise Service.

I Geiranger ser cruisenæringene med enda større bekymring på de neste årene. Geirangerfjorden er på Unescos verdensarvliste og må forholde seg til strengere krav enn resten av Norge. All trafikk på fjorden skal være utslippsfri innen 2026.

Geirangerfjorden skal være utslippsfri innen 2026. – Det blir tøft, sier havnesjef Rita Berstad Maraak.

Siste cruiseskip inn fjorden i 2025?

Avgjørelsen kan bety slutten på all cruisetrafikk inn Geirangerfjorden. Skipene trenger strøm, og krafttilgangen er i dag for dårlig til å bygge landstrømanlegg.

– Vi må ha kraft, dersom vi skal kunne få utslippsfrie skip inn fjorden og ha dem liggende her, sier havnesjef Rita Berstad Maraak i Stranda kommune.

Havnesjefen registrerer allerede lavere interesse fra rederiene. Det vil merkes ikke bare hos souvenirbutikker og busselskaper i Geiranger.

– Det er kjempealvorlig. Også havnevesenets bidrag til kommunekassen forsvinner. Det utgjør mellom 10 og 14 millioner kroner.

Publisert: