40 rektorer på skolebenken

De ansatte i skolen møter stadig tydeligere krav om fornyelse, omstilling og effektivisering. Det legges opp til at lederne i framtiden skal være moderne bedriftsledere, med totalansvar for hele virksomheten. Da vil det kreves andre typer ledere enn det skolen har i dag.