Trolig flertall

Regjeringen er trolig sikret Frps støtte i store trekk og dermed flertall i Stortinget. Ordningen med delvis kommunal selskapsskatt skal innføres fra 2005.