Ungdommen har fått tilbake troen på oljå

Høgskolen i Stavanger gleder seg over økt pågang til sivilingeniør-utdanningene i oljefag.