Regjeringens Statkraft-planer forsinket

Regjeringens planer om å omdanne Statkraft til aksjeselskap er forsinket.