Solstad- uro for norske sjøfolk

Solstad Offshore tener gode pengar og vil neste år ha 500 norskesjøfolk på eigne skip. Men leiinga i Karmøy-reiarlaget er redddette ikkje kan halda fram utan meir velvilje frå politikarane.