Taktisk søking skaper problemer

Klassestrukturen i fylket avspeiler mer og mer elevenes valg. Men samfunnet har andre behov, mener opplæringsdirektøren.