Nordsjøgass selger på hjemmebane

Nordsjøgass skal benyttes av Hydro på Karmøy i 12 år framover. Den innenlandske gasselger Gasnor har nylig underskrevet en langsiktig salgsavtale med Hydro.