Skal fornye spesialistavtaler

Privatpraktiserende spesialister kan nå søke om å få avtale med Helse Vest om dagkirurgisk behandling. Helse Vest ønsker også å gjøre avtale om behandling ved private sykehus for pasienter fra vestlandsfylkene.