Aftenbladet unngår oppsigelser

Aftenbladet ser ut til å klare å fjerne 44 årsverk ved frivillige ordninger. Oppsigelser blir neppe aktuelt.