Grieg slo tilbake

Mens politi og fiskeridirektorat hevder 190 tonn ørret rømte, mener Grieg Seafood at fisken ikke eksisterte.