Plattformsjefer får varselbrev om arbeidstid

Statoil sendte i går ut skriv til alle sine boreledere ogplattformsjefer for å minne dem på arbeidstidsbestemmelsene.