Ingen nødhjelp til industrien

Regjeringspartiet Høyre kan ikke love noen nødhjelp til kriserammet norsk eksportindusti.