Norges største skjellprodusent konkurs

Maximus Sør ASA i Forsand har begjært oppbud. — Et alvorlig tilbakeslag for oppdrettsnæringen i Norge, sier styrelederen.