Enøk-info til 20 millioner

Regjeringen vil bruke 20 millioner på en kampanje for å få ned strømforbruket. Men det er uaktuelt å fjerne momsen på de varmepumpene staten vil ha oss til å installere.