Taper tusenvis av milliarder på oljefrie soner

Norsk Hydro og Statoil mener politikerne bare kan glemme sitt egetmål om å få ut nye olje— og gassressurser til 2000 milliarderkroner dersom det innføres petroleumsfrie soner i nord.