Lite IT-firma skal styre Hydro-flyten

Novus Innovation Partner skal utvikla dataverktøy til styring av produksjonen og av vareflyten hjå Hydro Aluminium. Oppgåvene gjeld ikkje berre Hydro si verksemd i Norge, men også kring i Europa og i USA.