Hydro bruker 430 millioner på miljøet

Hydros tiltaksplan for utslipp til sjø øremerker 430 millioner kroner til miljøtiltak.