FFO mister all statlig støtte

260.000 funksjonshemmede og kronisk syke risikerer at deres egen paraplyorganisasjon går over ende.