Sleipner i gang i morgon

Produksjonen av kondensat på Sleipner-feltet har vore stoppa ei heil veke når Kårstø i morgon på ny opnar for mottak frå Sleipner.