Nopef utsetter boikott

I striden mellom supplyrederiet Trico og Nopef krever fagforbundet at rederiet avgir en skriftlig erklæring om at det vil respektere organisasjonsfriheten.