- 10 års fredningstid på gassrørnettet

Lyse vil ha 10 års fredningstid før selskapet åpner sitt gassrørnett for konkurrenter.