10 ganger rikere i virkeligheten enn ligningen viser

De 29 rikeste i Rogaland eier verdier for mer enn 20 milliarderkroner. Men bare rundt 10 prosent av milliardverdiene er synlige iligningen.