Fisk og investeringer bak Finnøy-formuer

Tre av de fire rikeste i Finnøy kommune har skapt sine formuer gjennom fiskeoppdrett.