Øker ikke budet på Kværner-aksjen

Yukos Oil har ingen planer om å høyne budet på Kværner-aksjen. Tilbudskursen på 15 kroner står dermed fast.