St. Olav best i Rogaland

St. Olav videregående skole i Stavanger har høyest karaktersnitt ifylket, tett fulgt av Kongsgård. På samtlige skoler prestererelevene dårligere på eksamen enn de oppnådde istandpunktkarakterer.