Varsler aksjoner mot gassrørnett

Stavanger Natur og Ungdom varsler massive aksjoner mot utbygging av gassrørnettet i Rogaland. Målet er stans av Lyse Energi sitt Rogass-prosjekt. Stavanger Natur og Ungdom mener at den planlagte gassrørledningen over Boknafjorden, samt det tilhørende ledningsnettet for fossilgass på Nord-Jæren er sterkt forurensende.