Telenor innfører opsjoner og aksjerabatt for ansatte

Styret i Telenor ASA har vedtatt å innføre et opsjonsprogram for ledere og nøkkelpersonell. I tillegg innføres det et aksjeprogram for ansatte.