Hydro med gasseksport fra Visundfeltet fra 2005

Visundfeltet i Tampen-området i Nordsjøen skal eksportere gass viaKollsnes fra 2005. Dette søker nå eierne offentlig godkjenning for.