Snøhvit-olje til Goliat?

Oljedirektoratet (OD) presser på for å få Statoil til å få opp oljen som ligger i Snøhvit-feltet. OD vil se oljesonen i Snøhvit i sammenheng med en eventuell utbygging av Agips Goliat-funn.