Haugaland Kraft dobler kraftprisen

Lille juleaften setter Lyse Kraft opp prisen til rekordhøye 116,44øre/kWh, etter en økning til 69,79 øre/kWh fra 19. desember. Detteer mer enn en dobling av dagens 53 øre/kWh.