NOPEF krever alternativ til Aukra

Norsk Olje— og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) ber nok en gang om at Tjeldbergodden blir utredet som ilandføringsalternativ til Aukra for gassen fra Ormen Lange-feltet.