Nektes genetisk informasjon

Regjeringen vil ikke gi forsikringsselskap adgang til genetisk informasjon som selskapene kan bruke til å fastsette premier for sine kunder.